Πύργος Λιάδα ή Δάγλα (13ος αιώνας - Μαρκόπουλο Μεσογαίας)

Μια Φρυκτωρία του 13ου αιώνα στον Λόφο Λιάδα του Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Η φρυκτωρία είναι ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας με φρυκτούς, δηλαδή φλεγόμενους πυρσούς ή δαυλούς, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην αρχαιότητα για τη μετάδοση μηνύματος σε μακρινή απόσταση. Το άναμμα του πρώτου πυρσού ακολουθούν διαδοχικά οι υπόλοιποι φρυκτωροί ώστε να αναμεταδοθεί η είδηση. Το δίκτυο αυτό αναπτύχθηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς και το μήνυμα ήταν προσυμφωνημένο (π.χ. νίκη).
Για τον συγκεκριμένο πύργο, ο Καστρολόγος στο εξαιρετικό site www.kastra.eu μας λέει: 
O πύργος κτίστηκε τον καιρό που η οικογένεια Δελαρός ήταν κύριοι του Δουκάτου των Αθηνών (όλο τον 13ο αιώνα μέχρι το 1311). Οι Δελαρός (DeLaroche) ήταν Φράγκοι εκ Βουργουνδίας.
Ο πύργος ήταν μέρος ενός δικτύου πύργων που ήταν σε οπτική επικοινωνία μεταξύ τους. Το δίκτυο εξασφάλιζε την άμυνα και την έγκαιρη ειδοποίηση σε περιπτώσεις εχθρικών επιδρομών.
Εκτός αυτού, ο πύργος σίγουρα χρησίμευε και για την επιτήρηση των κτημάτων της περιοχής και πιθανότατα ήταν και ενδιαίτημα κάποιου τοπικού άρχοντα. Όσοι ενδιαφέρεστε για πύργους κάστρα κλπ προτείνω να ψάξετε καλά το www.kastra.eu. Εντυπωσιακή δουλειά. Δείτε την ενότητα χάρτες...

Λίγα μέτρα από τον Πύργο υπάρχει το εκκλησάκι των Ταξιαρχών (12ος αιώνας) για το οποίο περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/444oPjT