Άγιος Γεώργιος ο Σκληπιός

Σκληπιός = παράφραση του Ασκληπιού. 
Από την ονομασία, καθώς και από τη σημερινή μορφή του Ναού, είναι σχεδόν φανερό πως σχετίζεται με τη διαδοχή των θρησκειών, όπου η νέα θρησκεία προσπαθεί να επικρατήσει της παλιάς, άλλοτε βίαια, άλλοτε ενσωματώνοντας στοιχεία.
Βρίσκεται στον Καρελλά της Παιανίας. Ανάγεται στους μεταβυζαντινούς χρόνους, ωστόσο διατηρεί παλαιότερη φάση, πιθανόν υστεροβυζαντινών χρόνων. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ακόμα και από τον περιβάλλοντα χώρο του ναού, όπου υπάρχουν spolia (από τη λατινική λέξη spolium = λάφυρο. Τμήματα αρχιτεκτονικών μελών κατεστραμμένων κτηρίων που χρησιμοποιούνται ως οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση), όπως μαρμάρινες πλάκες, κομμάτια από κίονες και γενικά άφθονο οικοδομικό υλικό. Επιπλέον, το γεγονός ότι στην τοιχοδομία του ναού διακρίνονται αρχαία μέλη εντοιχισμένα, και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι το μνημείο αλλά και η τοποθεσία έχουν πολύ πλούσιο παρελθόν. 
Βυζαντινές περίοδοι: 
👉 Πρωτοβυζαντινή περίοδος - Η εποχή της διαμόρφωσης της Οικουμενικής αυτοκρατορίας (330-610)
👉 Μεσοβυζαντινή περίοδος - Ανασυγκρότηση, παγίωση και ακμή της αυτοκρατορίας (610-1057)
👉 Υστεροβυζαντινή περίοδος - Κρίση, παρακμή και πτώση της Αυτοκρατορίας (1057-1453)