Μαυρολαίμης άδων

Ένας ταπεινός Μαρολαίμης, που μου έκανε τη χάρη να μου στηθεί για φωτογραφία και όχι μόνο...

Μου τραγούδησε κιόλας