Τριόρχης...

Άχρηστη πληροφορία Νο 1505454654654

Σχεδόν οι πάντες το λένε γεράκι. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα είδη στη Ελλάδα.
Όμως... δεν ανήκει στις Ιερακίδες, αλλά στις Αετίδες.
Και πάλι όμως... το λένε Γερακίνα (κατά το καρδερίνα).
Buteo buteo η επιστημονική του ονομασία και.... επιστημονικά αλλά Ελληνικά (δεν κάνω πλάκα)...
.
.
.
Τριόρχης