Όταν χαράζει, ο πρώτος στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη

... να ξεχαστεί σαν των βουνών, βρε αμάν αμάν, το περσινό το χιόνι...