Προεδρική φρουρά

Περνάω σχεδόν κάθε μέρα από μπροστά τους. Δεν έχω σταματήσει ποτέ. Πάντα στο σημείο έχει κόσμο. Και πούλμαν, πολλά πούλμαν που εμποδίζουν την κυκλοφορία και έχουν εισπράξει αρκετές φορές, από μέσα μου πάντα, διάφορα κοσμητικά. 

Αυτή την Κυριακή αποφάσισα να πάω κοντά. Να δω! Ήθελα να δω αλλαγή φρουράς. Είχα να δω σχεδόν 30 χρόνια!!! 

Εντάξει, τι να λέμε... Εντυπωσιακοί!!!