Αρχαία Νικόπολη Πρεβέζης

Η Αρχαία Νικόπολη ήταν πόλη της Ηπείρου που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους κοντά στην σημερινή Πρέβεζα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε έκταση αρχαία πόλη της Ελλάδας. 

Φωτογραφίες σε B&W