Η Γλυφάδα... της Σάμου

Βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο, λίγο έξω από το Πυθαγόρειο, σ' ένα σημείο που θα το έλεγες και τουριστικό σταυροδρόμι. 
Πρόκειται για τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε από το χτίσιμο ενός πολύπλευρου τοίχου που στην άκρη του βρισκόταν ένας υδρόμυλος ο οποίος περιστρεφόταν από τη ροή του νερού πού έφευγε από την λίμνη προς την θάλασσα. Οι ακτές βρίσκονται μόλις 300 μέτρα νοτιότερα και συνδέονται με τη λίμνη με ένα τεχνητό κανάλι στο οποίο καταλήγει ένα φυσικό ρέμα αποστράγγισης που φεύγει από τα ερείπια του υδρόμυλου. Το μέγεθος της τεχνητής λίμνης φτάνει τα 20 στρέμματα.
Δίπλα της ακριβώς, εκτός από πολυσύχναστες παραλίες και ξενοδοχεία, βρίσκεται και το αεροδρόμιο του νησιού.


Όπως διαβάζουμε στο isamos 
Ιδιαίτερη περίπτωση είναι ο νερόμυλος που βρίσκεται νοτίως της λίμνης Γλυφάδας. Σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται στην ανατολική όψη πάνω από το υπέρθυρο της θύρας του ισογείου, Ο ΥΔΡΟΜΥΛΟΣ ΑΝΗΓΕΡΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. Το κτίσμα μεγάλων γενικά διαστάσεων 7X13.25 είναι διώροφο με τρεις μάλλον κύριους χώρους στον όροφο και βοηθητικούς στο ισόγειο.
Η είσοδος στον όροφο γίνεται από θύρα που ανοίγεται στον βόρειο μακρότειχο ενώ στο ισόγειο από θύρα που βρίσκεται στον ανατολικό τοίχο.
Ο κατακόρυφος μεταλλικός τροχός βρίσκεται εσωτερικά στο δυτικό τμήμα του κτιρίου ημιβυθισμένος σε κανάλι. Περιστρεφόταν από την φυσική ροή του νερού πού έρεε από την λίμνη προς την θάλασσα. Εκτός από τον τροχό δε σώζεται άλλο στοιχείο από τον εξοπλισμό του μύλου. Η συγκράτηση των νερών της λίμνης γίνεται με περιμετρικό τοίχο που κατασκευάστηκε πιθανότατα για το σκοπό αυτό. Το έργο πρέπει να θεωρηθεί τμήμα των έργων του νερόμυλου.
ΠΗΓΗ: isamos